WWF Donation

Hele verdens natur og miljøorganisation

  • Send fysisk med post, via e-mail eller SMS
  • Dette er en donation, og gavebeviset har derfor ingen udløbsdato

WWF blev dannet i 1961 og er i dag verdens største verdensnatur organisation.

Formålet med virksomheden er at engagere sig i naturarbejde, der er akutte eller langsigtede foranstaltninger, som er nødvendige for at bevare de truede dyre- og naturarter.

Virksomheden finansieres hovedsagelig med sponsorgaver fra offentligheden. Når du donerer penge bidrager du til WWF’s vigtige arbejde for beskyttede/truede dyrearter, planter og naturområder i Danmark og resten af verden.

Som tak for din donation til WWF, sender vi dig et værdibevis, som bekræfter din gave til os.

+ Læs mere

1. Vælg leveringsdato & leveringsform

* Gratis levering

2. Vælg gavekortets værdi & antal

-
+

3. Hvor skal gavekortet sendes til?

Tilføj en hilsen til gavekortet?

Giftcard greeting

Gør gavekortet personligt og vedlæg gratis hilsen...