Brandmännens Cancerfond

Insamlingsstiftelsen Brandmännens Cancerfond

  • Skickas som ett fysiskt presentkort, via e-mail eller SMS
  • Rädda räddarna!
  • Giltig 24 månader från aktiveringsdatum

Insamlingsstiftelsen Brandmännens Cancerfond vill uppmärksamma forskningen som visar ett tydligt samband mellan kontinuerlig exponering för brandrök och cancer.

Mer forskning behövs emellertid om hur brandröken utvecklas i samband med olika kemikalier som brandmännen exponeras för genom huden och luftvägar.

Stiftelsens syfte är att samla in pengar till både bättre utrustning och utveckling av metoder och till mer vetenskaplig forskning kring hur cancerrisken som brandmän utsätts för kan minska.

Skänk pengar genom att köpa detta presentkort.

+ Läs mer

1. Välj datum & leveransmetod

* Gratis leverans

2. Välj belopp & antal

-
+

3. Vart ska varan skickas?

Bifoga en hälsning?

Giftcard greeting

Gör presentkortet personligt genom att bifoga
en gratis hälsning...