Störst urval / Gratis e-postleverans / Gratis hälsning

Brandmännens Cancerfond


Insamlingsstiftelsen Brandmännens Cancerfond

Om

Insamlingsstiftelsen Brandmännens Cancerfond vill uppmärksamma forskningen som visar ett tydligt samband mellan kontinuerlig exponering för brandrök och cancer. Mer forskning behövs emellertid om hur brandröken utvecklas i samband med olika kemikalier som brandmännen exponeras för genom huden och luftvägar. Stiftelsens syfte är att samla in pengar till både bättre utrustning och utveckling av metoder och till mer vetenskaplig forskning kring hur cancerrisken som brandmän utsätts för kan minska.
Du kan läsa mer om Insamlingsstiftelsen Brandmännens cancerfond här.
Skänk pengar genom att köpa detta presentkort.

1. Välj leveransmetod & datum

* Gratis leverans

2. Välj antal och belopp

-
+

50 SEK